Kurumlar için SWIFT’i Anlamak

Kurumlar için SWIFT’i Anlamak

SWIFT, milyonlarca standart finansal mesajın iletilmesi için 10.000’den fazla bankacılık organizasyonu, şirket ve diğer kurumlar tarafından kullanılan, tek, emniyetli ve güvenilir bir iletişim kanalıdır.
Güvenlik ve esneklik için inşa edilmiş, bağlantı ve standart bir mesajlaşma “dili” sunan bir endüstriyel güç olan SWIFT, global alanda neredeyse tüm önemli finansal kurumlara sürekli ve güvenilir bir şekilde ulaşıyor.
Bir endüstri kuruluşu olan SWIFT, geçmişten günümüze, bankalar arası güvenli iletişim imkanı sunmaktadır. Küresel bankacılık ağlarında olduğu gibi, şirketlerin de güvenli, esnek ve standartlaştırılmış mesaj iletimi için benzer ihtiyaçları vardır.
Kurumlar için SWIFT’in verimliliklerini artırmak ve etkin bir hazine yönetimi operasyonu kurmak ve nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamak için müşterilerimizle aktif olarak çalışıyoruz.

Kurumlar için SWIFT kullanmalı mıyım?

Şirketler, SWIFT kullanarak bankacılık bağlantılarını güçlendirebilir ve çoğu bankaya özgü standart formatlarından ve özelliklerinden yararlanabilir. Bu, iletişimi düzene sokmanızı, formatları normalleştirmenizi ve daha etkili bir ödeme ortamı oluşturmanızı sağlar.
Kurumlar için SWIFT, pek çok şirket için önemlidir. Başlangıçta, bu kanalın hedef kitlesi;

 • Geniş bir banka ağına sahip olan,
 • Çok uluslu finansal operasyonlara dahil,
 • Finansal operasyonlarını teknoloji üzerinden yürüten, büyük gruplardan oluşuyordu.
  Ancak son zamanlarda, her çeşit şirket SWIFT’in sunduğu katma değerden yararlanmak istiyor.

Kurumlar için SWIFT Kullanmanın Yararları

Kurumlar, etkili hazine yönetimi için ihtiyaç duyulan birçok banka hesabını ve çoklu banka iletişim kanallarını koordine etme konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıyadırlar.

Bu zorluklar, çoklu banka arayüzlerinin yüksek maliyetinden, karmaşık ve çeşitli güvenlik ve onay düzenlemelerinden ve global banka ağınızdaki nakit pozisyonlarını göremiyor olmaktan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar (diğerlerinin yanı sıra) nakit yönetimine ve ilgili finansal operasyonlara aşırı maliyetlerin yanı sıra süreç ve likidite verimsizliklerini getirir.

Kurumlar için SWIFT, bu acil sorunları giderir ve hesap bilgilerinin merkezileştirilmesi yoluyla nakit pozisyonunuzun artan küresel görünürlüğünü gerçekleştirmenize yardımcı olur. Bu, size daha iyi bilgilendirilmiş yatırım kararları vermenizi ve işletme sermayenizi geliştirmenizi sağlar.

Kurumlar için SWIFT, birden fazla banka iletişim sistemini bankalarınızla iletişim kurmak için tek bir yöntemle değiştirmenize, geliştirilmiş otomasyon ile kurum içi hazine ve IT personel maliyetlerini azaltmanıza olanak tanır. Ayrıca, SWIFT, kesintisiz işlemi (STP) geliştirmeye yardımcı olur ve finansal operasyonlarınızdaki otomasyon seviyesini artırarak personel verimliliğini ve kapasitesini artırmaya yardımcı olur.

Kurumlar için SWIFT sağlam, endüstriyel güç güvenliği ve güvenilirliği sağlar. SWIFT, %99,999 oranında kullanılabilirliğe sahip olmanın yanı sıra, dünya bankaları tarafından kullanılan yüksek güvenlikli bir sistem ve ödeme talimatlarını ve diğer hassas verileri iletmek için birçok farklı işlem türüne sahiptir.

Ayrıca Ek olarak aşağıdakiler de potansiyel yararları arasındadır:

 • Finansal operasyonlarınızda daha geniş bir coğrafi alana erişim,
 • Banka ağınızdaki boşta duran nakitin görünürlüğünün arttırılması,
 • Geliştirilmiş denetim uyumluluğu,
 • Banka ağınızda iletişim kurmak için standartların kullanılması yoluyla geliştirilmiş STP, işleme kapasitesi ve ilgili verimlilikler,
 • SWIFT ağına entegre güvenlik ve dayanıklılık,

 • Yüksek güvenlikli iletişim altyapısı,
 • Ödemelerin reddedilmemesi için destek,
  SWIFT üzerinden tüm bankacılık tarafları arasında tutarlı formatlar. Bu, ayrı ayrı banka platformları kullanma ve bu platformlar için gereken kimlik ve şifre ihtiyacını azaltmaktadır.

Aşağıdaki gibi çeşitli amaçlar için kurumsal-banka iletişimi konusunda destek:

Hazine mutabakatı,
Alacak ve Borç hesapları ve diğer ödeme ve tahsilat işlemleri,
Ticaret finansı,
Menkul kıymetler ve saklama işlemleri,
FX onaylama işlemleri.

Kararlar ve Seçenekler – Kurumlar için SWIFT İpuçları;

En iyi uygulama önerileri sağlam bir temelle başlar ve tam proje yaşam döngüsünü içerir:

1- Planlama ve Hazırlık
2- Bir iş planı yapılması
3- Bağlantı seçeneklerinizin gözden geçirilmesi

Kısa Tarihçe:

Kurumlar için SWIFT Nasıl Gelişti?

Kurumlar için SWIFT ilk olarak 1999’da sınırlı biçimde uygulamaya sokuldu. En güncel üyelik şekli olan Score (aynı şekilde en uygun ve kapasiteli olan) Ocak 2007’de pazara sunuldu. SWIFT’in bir üyesi olan J.P. Morgan, Kurumlar için SWIFT girişiminin, bu araçtan şirketler ve bankaların geniş ölçüde yararlanabileceğine inanarak, en önde gelen savunucusu oldu. Başlangıcından itibaren, kurumlar için SWIFT’in tek, emniyetli ve güvenilir iletişim platformunu kullanabilmektedir.

Bu girişimde, SWIFTNet mesajlaşma, kurumlar ve bankalar için daha fazla standartlaştırma ve tutarlılık sağladı ve finansal kurumlar arasında farklılık yaratılmasına izin veren bir ortam sağladı. XML standartları, kullanıcıların daha az hata ve daha iyi hizmet sunarak tasarruf etmesine olanak tanıyarak kesintisiz işlemi (STP) sunmaya yardımcı oluyor. Kuruluşundan bu yana, Kurumlar için SWIFT girişimi, sağlayıcıların geniş ve büyüyen desteğiyle arka ofis entegrasyonunu basitleştirmeye yol açtı. Birçok hazine uygulama sağlayıcısı, aracı yazılım sağlayıcıları ve ERP sağlayıcıları ile devam eden girişimler, SWIFTNet entegrasyonunu desteklemektedir.

Score’un Ocak 2007’de piyasaya sürülmesinden itibaren, şirketler nakit ve likidite yönetim çözümlerinden faydalanabilmektedir. Sonunda bu hizmetler, menkul kıymet hizmetleri, istisna ve inceleme, ticaret hizmetleri ve güvenli e-postayı kapsayacak şekilde genişletildi. 2011 yılı sonu itibari ile 900’den fazla şirket, SWIFT Score ve varyantlarını küresel olarak kullanmaktadır.

Planlama ve hazırlık

SWIFT üyeliğinden önce göz önünde bulundurulması gerekenler:
Kurumlar için SWIFT kullanmayı planlayan herhangi bir kuruluş için evrensel olarak doğru olan şey, gerekli altyapıyı edinmek ve dağıtmak için yeterli bütçe kaynaklarına ihtiyaç duyulacağıdır.
Ortakların doğru planlama ve yardımı uzun bir süreç olsa da bu kuruluşlar için SWIFT’in avantajlarının farkına varılmasına yardımcı olabilir. Kurumlar için SWIFT’e geçtikten sonra SWIFT’te otomatik olarak herhangi bir bankayla iletişim kurulamayacağına dikkat edilmesi önemlidir.

SWIFT’teki her banka, kurumlar için SWIFT’i desteklemez
İlk olarak, bankacılık ortaklarının, kurumlar için SWIFT’i destekleyip desteklemedikleri veya “Member Administrated Closed User Groups“ (MA-CUG) ilişkisi kullanıp kullanmadıkları araştırılmalıdır.
Ayrıca, SWIFT üzerinden desteklediği hizmetler ve mesaj türleri hakkında bankalar ile konuşulmalıdır.

Bu verileri toplayarak, SWIFT  için iş akışı oluşturmak için daha iyi bir konuma sahip olursunuz.

Kurumlar için SWIFT için İş Akışını Oluşturma

Eğer SWIFT düşünülüyorsa, gerekli teknoloji altyapılarını yüklemek için bir sermaye yatırımı yapılması gerekeceğinden resmi bir iş akışının geliştirilmesi önerilir.
En zorlu iş gereksinimlerinize ve hazine zorluklarına karşı ölçülen potansiyel yatırım getirisini ve toplam sahip olma maliyetini anlamak gerekir.

SWIFT ile kayıt, bağlantı ve mesajlaşma gibi SWIFT ile ilişkili masrafların ve proje dışı yönetim harcamaları (proje yönetimi, operasyonlar ve uygulama entegrasyonu da dahil olmak üzere) masraflarının incelenmesine ek olarak, hesaplanması güç kazançları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Bu maliyet tasarrufları güvenlik (dolandırıcılıktan kaçınma ve daha az manuel hata)
Uyumluluk (daha az kontrol noktası ve azaltılmış dokümantasyon) ve ödeme başlatma süreci üzerinde daha iyi kontrol içerir.

Yarının İhtiyaçlarına Hazırlanıyor

 • SWIFT mesajlaşmasını daha da standartlaştıran ISO 20022 XML mesajlaşma

 • Banka hesaplarının elektronik olarak otomatik olarak yönetilmesi (eBAM) ve yetkiler/izinler, değişiklikler ve kapanışlar
 • İşlem özel muamelesi (istisnalar ve araştırmalar)
 • Para piyasası araçlarının ötesinde yatırım eşleştirme ve mutabakat otomasyonu

Akılda tutulması gereken diğer önemli faktörler:

 • İç süreç maliyeti: Çalışma saatleri harcamaları ve bankacılık verilerinin toplanması ve birleştirilmesi ile ilgili maliyetler için bir model oluşturun. Buna ek olarak, her bir bankanın kendi gereksinimlerine sahip olacağı için güvenlik kimlik bilgisi yönetimini nicelleştirmeyi unutmayın. Ayrıca, birden fazla bankacılık kurumunda standart SWIFT formatlarını benimseyerek, çeşitli bankalar için ödemelerin yeniden anahtarlanmasını ortadan kaldırabilirsiniz.

 • Bankalarınızı ve hesaplarınızı envanterleyin: Aktif olarak yönetilen nakit miktarını ve aktif olarak yönetilmeyen hesapların değer ve hacimlerini değerlendirin. Bu değerlendirme, küresel bir mali konumlandırma modeli geliştirmenize olanak tanır. Tüm hesaplarınızın görünürlüğünü elde ettiğinizde, kapsamlı işlemler için tüm işlemlerinizi havuz halinde mi yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemelisiniz.

 • Bankacılık altyapınız için toplam sahip olma maliyetinizi anlayın.

 • Mevcut teknolojiyi ve gerekli değişiklikleri değerlendirin: Hazine, muhasebe ve ERP uygulamalarınız gibi ana sistemlerinizi değerlendirin ve kilit bankacılık iletişim uygulamaları (ör. Nakit hesapları, borçlar) ile entegrasyon için tüm gereksinimleri değerlendirin. SWIFT’in yeterli kapasitede olup olmadığını görmek için ERP veya iş istasyon sağlayıcınızla konuşun. Eğer öyleyse, SWIFT üzerinden dağıtmayı planladığınız çeşitli iş süreçlerinde hangi formatları desteklediğini öğrenin. SWIFT standartları şimdi ISO 20022 XML’i ve geleneksel MT formatı içeriyor.

Bağlanabilirlik Seçeneklerini Dikkate Alın

SWIFT ile bağlantı kurmak, firmanızda belirli teknoloji gereksinimlerini doğuracaktır. Bu gereksinimleri desteklemek için farklı seçenekler mevcuttur. Bir bağlantı seçeneği belirlemede belirleyici faktörler şunları dikkate alır:

 • Teknolojiyi kiralamanın karşılığında sahip olma
 • Sabit yatırım maliyetleri ve değişken işletme giderleri arasındaki takas
 • Teknik departmanınızdan finans fonksiyonu için mevcut destek

  SWIFT ile doğrudan bağlantıyı yönetme arzusu veya bütçesi olmayan veya nakit yönetimlerinin çoğunu veya tamamını tek bir bankayla gerçekleştiren ve banka tarafından sağlanan bir iş istasyonu veya İnternet çözümü kullanan kuruluşlar, maliyet etkinliği veya arzu edilmemesi için SWIFT ile doğrudan bağlantı kurma konusunda bir yatırım bulabilir.

SWIFT Format Standartları Hakkındaki Ortak Yanılgı

Sık karşılaşılan bir yanılgı, SWIFT’in dosya formatlarını standartlaştıracağından, yeni bankacılık ilişkileri kurmanın, bankaya özgü kurallar oluşturmak zorunda kalmadan basit bir “tak ve çalıştır” meselesi olacağıdır.

SWIFT, hızlı bir şekilde hesap görünürlüğünü sağlamanıza izin vererek, alanların çoğunu standardize eder, ancak her bankanın ilgili “hesap sahibine bilgi” (işlem ayrıntıları) farklı şekilde sunduğunu göreceksiniz.

ISO 20022, birçok unsur için ayrı alanlar sunarak ve geleneksel SWIFT MT iletilerinin ötesinde ilave özellikler sunarak bu zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor, ancak alanların birçoğu isteğe bağlıdır ve tüm bankalar tüm işlem türlerinde ISO yeteneğine sahip değildir.

Blog yazımızı paylaşacağın sosyal ağını seç ve hemen paylaş!

Siz Sorun Biz Yanıtlayalım!

Sorularınız için hemen iletişime geçin. En kısa sürede size döneceğiz.

Form Doldur